Ankara HuzurevleriIhlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi

Ankara Huzurevleri açısından farklı seçenekler sunmaktadır. Hem Kamu hizmeti veren huzurevleri, hem de özel hizmet veren huzurevleri, huzurevi arayanlar için yeterince bol seçenek sunmaktadır.

Kentleşme, iç ve dış göçler geniş aile sayısının  azalması, ekonomik sorunların varlığı, kadınların çalışma yaşamına katılması, konutların küçülmesi, gençlerin yaşlılığa bakış açısı gibi nedenlerle yaşlıların evde bakımı güçleşmiştir.

Evde Bakımında Olumsuz Yönleri Bulunmaktadır

Evde bakımın bazı olumsuz yönleri vardır. Kişi özel yaşamına müdahale ediliyormuş duygusuna kapılabilir. Aile üzerinde artan duygusal, fiziksel ve ekonomik baskı oluşabilir. Evde sağlık bakımı verilmesi durumunda birey kendisini gerçekten hasta hissedebilir. Birey hastalığın ağırlığına ve gereksinim duyduğu evde bakım hizmetlerine bağlı olarak çevresini çok sayıda insan, alet ve malzeme ile sarılmış hissedebilir.

Ülkemizde Aile Araştırma Kurumu’nun yaşlılarla ilgili yaptığı çalışmalarda yaşlıların büyük çoğunluğunun aileleri tarafından bakıldığı saptanmıştır.

Ancak yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı artık ülkemizde yaşlılarımız aile ortamından farklı olan kurumlara yerleştirilmekte ve büyük kentlerimizde yaşlı bireylere yönelik hizmetlere ihtiyaç artmaktadır.

Bu anlamıyla profesyonel kurumlaşma ve meslek örgütleri çerçevesinde yaşlı bakımı ve hizmeti yapılarak hem ailenin üzerinden böyle bir yük alınacak hem de yaşlının kendisine yeni rolüne uygun bir yaşam kurma şansı yakalaması sağlanacaktır. Bu anlayış, merkez ve toplumsal yapıyı planlayanlar tarafından da aynı işlevsel hedefler çerçevesinde geliştirilmiştir.

Ankara Huzurevleri seçeneğinde Ihlamur Konağı modern yapısı, güler yüzlü personeli ile diğer huzurevleri arasında bir adım öne çıkan bir seçenektir. Ihlamur Konağı şehrin karmaşasından, gürültüsünden uzak huzurlu bir yerleşim alanı olan Ankara Yaşamkent’te yer almaktadır. Ihlamur Konağı; sosyal dünyayı içinde barındıran hobi, eğlence salonları, istediğinde dış dünyayı içine alan konferans ve kongre salonu, bilginin ve hayal dünyasına açılan kütüphanesi, oksijeni, sohbeti ve doğanın sesini bir nefeste içinize çekebileceğiniz bahçesi, leziz yemeklerin sunulduğu yemek salonu, kafe’si ve yaşamın sesini her an duyabileceğiniz olanaklarıyla misafirlerini ağırlamaya hazırdır.

Ayrıca Türkiye’de ilk olarak tamamen değerli yaşlılarımızın istek ve ihtiyaçları göz önüne alınarak inşa edilmiş olan merkezimiz, her türlü toplantı, kongre, organizasyon, koro çalışmaları gibi etkinliklere imkan sağlayan kongre – toplantı salonu ile sektöründe farkındalık yaratmaktadır.

Yard. Doç. Dr. Melek ARDAHAN* /http://dergipark.gov.tr/download/article-file/198088 isimli çalışmadan alıntılamalar yapılmıştır.