Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi

Ankara Huzurevleri

Ankara Huzurevleri açısından farklı seçenekler sunmaktadır. Hem Kamu hizmeti veren huzurevleri, hem de özel hizmet veren huzurevleri, huzurevi arayanlar için yeterince bol seçenek sunmaktadır. Kentleşme, iç ve dış göçler geniş aile sayısının  azalması, ekonomik sorunların varlığı, kadınların çalışma yaşamına katılması, konutların küçülmesi, gençlerin yaşlılığa bakış açısı gibi nedenlerle yaşlıların evde bakımı güçleşmiştir. Evde Bakımında Olumsuz…