KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKALARIMIZ

AÇIK RIZA FORMU

KVKK BAŞVURU FORMU

KAMERA KAYITLARI İÇİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VER SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI (KURUM DIŞI)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI (KURUM İÇİ)

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ